Vriendenpas

GOLFEN OVER DE GRENS 2019

 

 

ALLE WEEKDAGEN  GOLFEN OP EEN  ANDERE BAAN VOOR 125 EURO PER JAAR

Geïnteresseerden kunnen registreren bij het secretariaat van  Golfclub Nuclea (secretariaat@golfclubnuclea.be) en storten op rek.nr. BE08 7310 1130 4313 met vermelding van Vriendenpas.

Aangesloten golfbanen

Contactgegevens bij VRIENDENPAS aangesloten golfbanen:

*Elk lid van de Vriendenpas krijgt gratis kop koffie bij het spelen op Nuclea

 

Uitgangspunt

 

Op vrijwillige basis kunnen leden van de deelnemende golfbanen naast hun reguliere lidmaatschap voor €125 per jaar een VRIENDENPAS aanschaffen, waarmee zij zonder greenfee op bevriende banen mogen spelen. 

De deelnemende clubs onderzoeken tevens de mogelijkheid voor onderlinge wedstrijden.

Speeldagen

Bezitters van een VRIENDENPAS kunnen op vaste dagen in de week spelen op bevriende banen:

Regels voor deelnemers

 

De volgende regels gelden voor deelnemers van de VRIENDENPAS .

 • Men mag enkel deelnemen aan de VRIENDENPAS  indien men in bezit is van geldig golfbewijs.
 • Men betaalt € 125 extra contributie per jaar voor de vriendenpas; tussentijds inschrijven is ook € 125.
 • Man kan alleen van 1 maart – 31 oktober op vastgestelde dagen spelen.
 • Men mag maximaal per seizoen 10 keer een club bezoeken.
 • Men kan op de vastgestelde Vriendendagen alleen spelen na afspraak; de club kan een maximum aantal flights instellen.
 • Bij het maken van de afspraak moeten alle namen van de spelers die gaan spelen doorgegeven worden.
 • Men bezoekt vooraf de website van de gastvereniging i.v.m. lokale activiteiten en regels.
 • Men is als vriend te gast en respecteert de regels van de gastvereniging.

 

Regels voor clubs

 

De volgende regels gelden voor golfclubs die deelnemen aan de VRIENDENPAS.

 • Elke club heeft veto voor deelname andere club.
 • Elke club zorgt voor pasjes voor hun deelnemers met daarop een duidelijke foto en het Bonds of NGF nummer.
 • De totale inleg van alle deelnemers van alle clubs vormt de vriendenpot.
 • Deze inkomsten in de vriendenpot worden na rato van aantal bezoekers verdeeld (aantal bezoeken p.p. aan een club op maximaal 10 houden)
 • Wangedrag wordt door deelnemende clubs onderling direct gemeld met omschrijving overtreding en zo mogelijk ook naam overtreder: homeclub is verantwoordelijk voor actie en eventuele sanctie n.a.v. het wangedrag.
 • Deelnemende clubs zullen de VRIENDENPAS na een jaar evalueren en waar nodig in onderling overleg bijsturen, dit initiatief desgewenst sterk zou kunnen worden aangepast en het aantal clubs kan worden uitgebreid.
 • Bezitters van een Gold Card blijven in principe welkom als gast bij andere golfclubs zonder dat daar betaling tegenover staat, zij het met een maximum van 3 keer per jaar per club; indien zij vaker als gast willen spelen, dienen zij een VRIENDENPAS aan te schaffen.